METHODE

Equine Assisted Teamcoaching
De naam zegt het al: Equine Assisted Teamcoaching is een methode waarbij we een team coachen met behulp van paarden. De paarden geven met hun gedrag als reactie op het team waardevolle feedback over de manier waarop teamleden samenwerken en communiceren en met welke (onopgemerkte) ingesleten patronen het team te maken heeft.

Er is een duidelijke parallel te trekken tussen hoe het team zich gedraagt tijdens de coachsessie en de situaties die zich voordoen op de werkvloer. Tijdens de coachsessie krijgt het team inzicht in wat ze met elkaar te doen hebben om de situatie te verbeteren en gaat daar direct mee aan de slag. In de interactie met de paarden experimenteert het team vervolgens met nieuw gedrag en leert met elkaar wat daarvan de opbrengst is. De opzet is gericht op de praktijk waardoor het team de verworven inzichten kan toepassen op de werkvloer om ook daar tot de gewenste resultaten te komen.

Waarom paarden?
Paarden vormen zich vooraf geen mening over het team waarmee ze werken. Ze leven ‘in het moment’ en worden in hun reactie niet belemmerd door emotionele ballast uit het verleden. Ze zijn niet vooringenomen en reageren instinctief en objectief op de situatie die zich op dat moment voordoet. Hierdoor biedt het werken met paarden een veilige en oordeelloze manier voor het team om zich te ontwikkelen.

Zodra een team in de nabijheid komt van paarden, passen de dieren hun gedrag daarop aan. Paarden zijn sensitief en registreren alles: fysieke aanwezigheid, beweging, energie, verbale en non-verbale communicatie enzovoorts. Hierdoor registreren ze ook signalen die het team afgeeft die voor het team mogelijk onbewust zijn. De reactie van de paarden daarop levert waardevolle feedback, het onbewuste wordt daarmee door de paarden in het bewustzijn van het team gebracht.

De activiteiten die uitgevoerd worden tijdens Equine Assisted Teamcoachsessies vinden altijd plaats naast het paard en nooit erop. Je hoeft als deelnemer dus niet te kunnen rijden of zelfs ooit in de buurt geweest te zijn van een paard. Equine Assisted Teamcoaching is ook geschikt voor mensen die angst hebben voor paarden want ook op afstand kan er met de dieren gewerkt worden.

Een voorbeeld

Casus: Productiviteit van het team is veel te laag. Er zijn geregeld verhitte discussies die de samenwerking belemmeren.


Het team voert een opdracht uit met de bedoeling de paarden een bepaalde kant op te sturen. Dit gaat niet volgens plan en de paarden komen bijna niet in beweging. Eén ervan loopt zelfs op een gegeven moment de tegenovergestelde richting uit. De teamleider is bang van de paarden en houdt zich op wat roepen op afstand na, afzijdig van de activiteit. Het team krijgt het gewenste resultaat niet voor elkaar en staakt de activiteit.

Er wordt besproken wat er nu precies gebeurd is, wie wat deed en wat het team kan veranderen voor een beter resultaat. Eén teamlid geeft aan zich erg alleen gelaten te voelen in haar taak gedurende de opdracht. Dit ervoer ze op de werkvloer ook. Haar collega gaf aan haar juist ruimte te willen geven en had moeite met de afwachtende houding van sommigen teamleden. Na dit besproken te hebben en afspraken gemaakt te hebben over hun nieuwe werkwijze gaat het team de opdracht nogmaals uitvoeren. Er is duidelijk een veel betere afstemming onderling en het team krijgt de paarden in beweging.


Doordat de teamleden zien dat er een verandering in gedrag plaatsvindt bij de paarden, zien ze het effect van de aanpassingen in hun eigen gedrag. Dit is een positieve bekrachtiging van hun ontwikkeling als team.

Oplossingsgericht
ervaringsgericht leren no back