Coaches

Equine Assisted Coach
Equine Assisted Coach

Allebei de coaches van Synequine zijn NOBCO/EMCC en KREAC-geaccrediteerd. Hierdoor is de kwaliteit van onze coaching gewaardorgd.